Numra të rëndësishëm

AMC është gjithnjë pranë jush për t'ju ndihmuar si dhe përgjigjur pyetjeve tuaja në lidhje me shërbimet dhe paketat që dëshironi të përdorni.

Duke telefonuar FALAS numrin 142 – Shërbimi i automatizuar i kujdesit të abonentit, i cili mund të kontaktohet nga abonentët me parapagesë si edhe me kontratë. Ju do të keni mundësine të:

 • Aktivizoni oferta dhe paketa
 • Aktivizoni dhe çaktivizoni shërbime
 • Informacion mbi shërbime të ndryshme

 Duke telefonuar 139 – Shërbimi i kujdesit të abonentit për numrat me parapagesë –  36.00 lekë/min (0.60 lekë/sek), ju do të keni mundësinë të:

 • Aktivizoni oferta dhe paketa
 • Aktivizoni dhe çaktivizoni shërbime

Gjithashtu të informoheni për:

 • Tarifat
 • Zonat e mbulimit
 • Shërbimin Roaming
 • Kodin PIN & PUK
 • Ankesa të ndryshme
 • Bllokimin e kartës në rast humbjeje apo vjedhjeje

Duke telefonuar numrin 144 – Shërbimi i kujdesit të abonentit për numrat me kontratë (Individual) – 14.40 lekë/min (0.24 lekë/sek), ju do të keni mundësinë të informoheni për:

 • Planet tarfore
 • Paketa të ndryshme
 • Tarifat
 • Zonat e mbulimit
 • Shërbimin Roaming
 • Kodin PIN & PUK
 • Ankesa të ndryshme
 • Bllokimin e kartës në rast humbjeje apo vjedhjeje

Duke telefonuar FALAS numrin 165 – Shërbimi i dedikuar për numrat me kontratë (administratorët dhe pikat e kontaktit), ju do të keni asistencë dhe informacion të plotë për:

 • Shërbime
 • Oferta dhe paketa të ndryshme

Duke dërguar SMS FALAS në numrin 145 – Shërbim informues mbi gjendjen e faturës (për numrat me kontratë), ju do të keni mundësinë të kontrolloni:

 • Trafikun mujor aktual duke dërguar SMS me tekst (1)
 • Trafikun për muajin e kaluar me SMS me tekst (0)
 • MB, SMS dhe minutave të mbetura duke dërguar SMS me tekst (2)

Duke telefonuar FALAS numrin 141 – Shërbimi i kujdesit të abonentit (i automatizuar), ju do të keni mundësinë të:

 • Kryeni rimbushjen e numrit tuaj 
 • Informoheni për kreditin e kartës
 • Informoheni mbi datën e skadencës së kartës
 • Të aktivizoni shërbimin Friends & Family.

Duke telefonuar  numrin 133 – Shërbimi i kujdesit të abonentit për numrat fiks me parapagesë dhe kontratë. Falas (për thirrjet hyrëse nga numrat AMC Fiks me parapegesë dhe Fiks me kontratë).  36.00 lekë/min (për numrat AMC me parapagesë ose me kontratë), ju do të keni mundësinë informoheni për:

 • Paketa të ndryshme
 • Tarifat
 • Zonat e mbulimit
 • Kodin PIN & PUK
 • Ankesa të ndryshme

Bëj Share këtë faqe: 
Kthehu më lartPrinto dokumentin