Me parapagesë › Ofertat
<p><span style="font-size:medium;">Në botën e AMC me parapagesë do të gjeni çdo kombinim paketash që ju duhet, në çastin që ju duhet. <br /></span></p><ul><li>Minuta &amp; SMS drejt gjithë AMC<br /></li><li>Minuta kombëtare dhe ndërkombëtare<br /></li><li>Internet në rrjetin më të mirë<br /></li></ul><p><span style="font-size:medium;">Zbuloni <strong>ofertat </strong>dhe përfitoni sa&nbsp;më shumë me <strong>paketat</strong> e <strong>AMC me parapagesë</strong>!</span></p>